Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

[ Sacombank - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ] List SỐ TÀI KHOẢN ĐẸP

List số mới nhất dành cho Khối Doanh Nghiệp Ngân hàng Sacombank.


I. Số tài khoản của Sacombank có dạng

  • xxxx.yyyy.yyyy
  • xxxx: Mã chi nhánh
  • yyyy.yyyy: Dãy số tự chọn 

1.     Dạng 1 – Bát Quý ( 8 số cuối giống nhau )

·      xxxx.9999.9999

·      xxxx.8888.8888

·      xxxx.7777.7777

·      xxxx.6666.6666

·      xxxx.5555.5555

·      xxxx.4444.4444

·      xxxx.3333.3333

·      xxxx.2222.2222

·      xxx0.1111.1111

·      xxxx.0000.0000


2.     Dạng 2 – Thất Quý ( 7 số cuối giống nhau )
·      xxxx.Y999.9999

·      xxxx.Y888.8888

·      xxxx.Y777.7777

·      xxxx.Y666.6666

·      xxxx.Y555.5555

·      xxxx.Y444.4444

·      xxxx.Y333.3333

·      xxxx.Y222.2222

·      xxx0.Y111.1111

·      xxxx.Y000.0000


3.     Dạng 3 – Lục Quý ( 6 số cuối giống nhau )

·      xxxx.YY.999.999

·      xxxx.YY.888.888

·      xxxx.YY.777.777

·      xxxx.YY.666.666

·      xxxx.YY.555.555

·      xxxx.YY.444.444

·      xxxx.YY.333.333

·      xxxx.YY.222.222

·      xxx0.YY.111.111

·      xxxx.YY.000.000

4.     Dạng 4 – Taxi 4 cặp “AB.AB.AB.AB”

·      xxxx.79.79.79.79

·      xxxx.68.68.68.68

·      xxxx.39.39.39.39

·      xxxx.86.86.86.86

·      xxxx.89.89.89.89

·      xxxx.98.98.98.98

·      xxxx.78.78.78.78

·      xxxx.69.69.69.69.

·      xxxx.96.96.96.96

·      xxxx.38.38.38.38

·      xxxx.36.36.36.36

·      xxxx.83.83.83.83

·      xxxx.26.26.26.26

·      xxxx.19.19.19.19

·      … và nhiều dạng cặp AB.AB.AB.AB khác.

5.     Taxi 3 cặp ( KH tự do lựa chọn 3 cặp số AB.AB.AB )
6.     Sảnh tiến 8 nước ( vd: xxx1.2345.6789 )
·      xxx1.2345.6789

·      xxxx.2345.6789

·      xxxx.1234.5678

·      xxxx.6789.6789

·      xxxx.1234.1234

·      … v…v
7.     Dạng gánh, đảo ( 1368, 0378, 2468, 1357 … )

·      xxxx.8668.8668

·      xxxx.6886.6886

·      xxxx.3979.3979

·      xxxx.3868.3868

·      xxxx.9889.9889

·      xxxx.8998.8998
·      …. v..v
8.     Dạng đặc biệt NGÀY THÁNG NĂM SINH => Dòng đặc biệt dành cho Khách Hàng Cá Nhân.
·      xxxx. DD.MM.YYYY

·      (dd/mm/yyyy: Ngày tháng năm sinh của Quý Khách)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Chỉ đã gửi những nhận xét quý giá cho chúng tôi, chúng tôi mong sẽ cố gắng phát triển để phục vụ Anh/Chị ngày càng tốt hơn.

Unordered List